Kvalifisering av flyktninger og nordmenn

Endelig på vei til helhetlig flyktningarbeid?

29 kommuner har avsluttet et vellykket forsøksprosjekt. De har innført et introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger der flyktninger blir sett på som ressurs og får lønn istedenfor sosialhjelp. Flyktninger gjennomgår et to-årig program som vil legge forholdene til rette slik at flyktninger får bruke kompetansen sin i Norge og integrere seg raskere i norsk samfunns- og arbeidsliv.Read the rest “Kvalifisering av flyktninger og nordmenn”

For en rettferdig globalisering

En bok om fenomenet Attac av Sten Inge Jørgensen

Økonomien er globalisert, men ikke politikken. Attac trenger seg inn i dette vakuumet som fraværet av politisk styring av globalisering har skapt. Attacs suksess avhenger av medlemmenes evne til å samarbeide med politiske motstandere. Det skriver Morgenblad-journalist Sten Inge Jørgensen i boka “Attac og globaliseringen”.Read the rest “For en rettferdig globalisering”

Mit Samba gegen die Weltbank

Notizen nach drei Tagen in Oslo, um gegen die Weltbank zu demonstrieren

Ich bin zurueck von der groessten und froehlichsten politischen Demo, an der ich jemals teilgenommen hab – 12000 waren es, die am Montag ab 18 Uhr gegen die Politik der Weltbank in Oslo demonstriert haben. Trotz Panikmache und Hetze in den Medien und Einschuechterungsversuchen der Polizei (die uns Auswaertige u.a.Read the rest “Mit Samba gegen die Weltbank”

Idrett og integrasjon: Innvandrerforeldre må på banen

Jeg kom nettopp hjem fra en tur på fjellet. Igjen ble jeg overrasket over hvor annerledes nordmenn der er, spesielt på hytta. Plutselig snakker de med oss fremmede og deler maten med oss. Idretten og friluftslivet er ofte blitt veldig positivt omtalt som arenaer for integrering av innvandrere. Men hvorfor er ikke innvandrere med i norske lag og foreninger?Read the rest “Idrett og integrasjon: Innvandrerforeldre må på banen”

Med buss, båt og tog til fjellet?

Fredag kveld, det skal være fint vær imorgen. Jeg er ny i Rogaland og har nettopp meldt meg inn i Stavanger turistforening. Det er opplagt hva jeg skal gjøre i morgen. I STF-brosjyren anbefaler de å bruke kollektivtrafikk for å slippe å komme tilbake til utgangspunktet. Jeg, som uansett har valgt å leve uten bil, holder på å finne forbindelsene.Read the rest “Med buss, båt og tog til fjellet?”

– Individer blir kokt bort i systemet

Vanskelig godkjenning av utenlandsk utdanning

Jeg har nettopp lest ferdig en undersøkelse som konkluderte med at godkjenning av utenlandsk utdannelse er en altfor tungvint byråkratisk prosess som ingen har full oversikt over. Nå har jeg prøvd og ringt rundt for å skaffe meg informasjon selv – og må trekke samme konklusjon.Read the rest “– Individer blir kokt bort i systemet”

– Den dypeste kilde til lys i livet

Tilbakevending som nytt perspektiv i flyktningarbeid

Mange flyktninger lever i et dilemma. De føler kravet om å integrere seg i Norge og samtidig lengter de tilbake til hjemlandet. Men ikke før i midten av 90-tallet har tilbakevending blitt et tema i norsk flyktningpolitikk. Holdningen var at flyktninger som fikk opphold, skulle integreres.Read the rest “– Den dypeste kilde til lys i livet”

– Må gjenvinne kontroll

Mellom 15 og 20% av flyktningene som kommer til Norge har vært utsatt for tortur. Mange flyktninger er traumatiserte. For å komme seg videre, trenger de struktur, de må gjenvinne kontroll over eget liv. Men norsk flyktningpolitikk og organiseringen av hjelpeapparatet legger hindringer i veien for at disse behovene kan fylles.Read the rest “– Må gjenvinne kontroll”