Month: July 2002

Kvalifisering av flyktninger og nordmenn

Endelig på vei til helhetlig flyktningarbeid? 29 kommuner har avsluttet et vellykket forsøksprosjekt. De har innført et introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger der flyktninger blir sett på som ressurs og får lønn istedenfor sosialhjelp. Flyktninger gjennomgår et to-årig program som vil legge forholdene til rette slik at flyktninger får bruke kompetansen sin i Norge og integrere […]

First published: July 30, 2002

For en rettferdig globalisering

En bok om fenomenet Attac av Sten Inge Jørgensen Økonomien er globalisert, men ikke politikken. Attac trenger seg inn i dette vakuumet som fraværet av politisk styring av globalisering har skapt. Attacs suksess avhenger av medlemmenes evne til å samarbeide med politiske motstandere. Det skriver Morgenblad-journalist Sten Inge Jørgensen i boka “Attac og globaliseringen”. Boka […]

First published: July 28, 2002

Mit Samba gegen die Weltbank

Ich bin zurück von der grössten und fröhlichsten politischen Demo, an der ich jemals teilgenommen habe. Wer hätte gedacht, welch breite Unterstützung Forderungen nach einer gerechteren Weltwirtschaft haben?

First published: July 25, 2002

Idrett og integrasjon: Innvandrerforeldre må på banen

Jeg kom nettopp hjem fra en tur på fjellet. Igjen ble jeg overrasket over hvor annerledes nordmenn der er, spesielt på hytta. Plutselig snakker de med oss fremmede og deler maten med oss. Idretten og friluftslivet er ofte blitt veldig positivt omtalt som arenaer for integrering av innvandrere. Men hvorfor er ikke innvandrere med i […]

First published: July 16, 2002

Med buss, båt og tog til fjellet?

på fjellet Fredag kveld, det skal være fint vær imorgen. Jeg er ny i Rogaland og har nettopp meldt meg inn i Stavanger turistforening. Det er opplagt hva jeg skal gjøre i morgen. I STF-brosjyren anbefaler de å bruke kollektivtrafikk for å slippe å måtte komme tilbake til utgangspunktet. Jeg, som uansett har valgt å leve uten bil, holder på å finne forbindelsene. Det var det jeg var opptatt av de siste to timene. Minst! Og med fire forskjellige rutehefter!

First published: July 10, 2002

– Individer blir kokt bort i systemet

Vanskelig godkjenning av utenlandsk utdanning Jeg har nettopp lest ferdig en undersøkelse som konkluderte med at godkjenning av utenlandsk utdannelse er en altfor tungvint byråkratisk prosess som ingen har full oversikt over. Nå har jeg prøvd og ringt rundt for å skaffe meg informasjon selv – og må trekke samme konklusjon. På arket foran meg […]

First published: July 10, 2002

– Den dypeste kilde til lys i livet

Mange flyktninger lever i et dilemma. De føler kravet om å integrere seg i Norge og samtidig lengter de tilbake til hjemlandet. Men ikke før i midten av 90-tallet har tilbakevending blitt et tema i norsk flyktningpolitikk. Holdningen var at flyktninger som fikk opphold, skulle integreres. Nå blir tilbakevending og integrering sett på som to sider av samme sak.

First published: July 8, 2002

– Må gjenvinne kontroll

Mellom 15 og 20% av flyktningene som kommer til Norge har vært utsatt for tortur. Mange flyktninger er traumatiserte. For å komme seg videre, trenger de struktur, de må gjenvinne kontroll over eget liv. Men norsk flyktningpolitikk og organiseringen av hjelpeapparatet legger hindringer i veien.

First published: July 4, 2002