lorenzk.com

Month: January 2003

Når nordmenn er innvandrere

Mange nordmenn i Paris velger det beste av verdier og normer de kjenner fra Norge og det beste fra kulturen de finner i Paris. De gjør til en viss grad valg i forhold…

Fakta om flyktninger

Hvor mange flyktninger kommer til Norge? Hvor er de fra? Hva gjør kommunen? Det er viktig å skille arbeidsinnvandrere fra flyktninger. I media er det først og fremst snakk om pakistanere. Men pakistanere…

Hva er kultur? Hvordan takle fremmed kultur?

Vi trenger ikke forstå fremmed kultur, men vi må tenke nytt om hva som er norsk kultur og hvem vi har felles kultur med. Vi må vise folk respekt og kan ellers være helt likegyldige. Folk er forskjellige: Hvorfor bry seg?

Hvilken kultur skal bevares? Minoritets- og etnopolitikk i Sameland

En stor del av problemene mellom majoritet og minoritet skyldes en realitetsfjern tankegang: Tankegangen om at menneskeheten er delt opp i forskjellige kulturer med eget språk, egen historie og tradisjon. Dette viser jeg…