Når nordmenn er innvandrere

Mange nordmenn i Paris velger det beste av verdier og normer de kjenner fra Norge og det beste fra kulturen de finner i Paris. De gjør til en viss grad valg i forhold til hva de vil tilpasse seg til, skriver sosialantropolog Marit Lønningen i hovedoppgaven sin ved Universitetet i Bergen.Read the rest “Når nordmenn er innvandrere”

Fakta om flyktninger

Hvor mange flyktninger kommer til Norge? Hvor er de fra? Hva gjør kommunen?

Det er viktig å skille arbeidsinnvandrere fra flyktninger. I media er det først og fremst snakk om pakistanere. Men pakistanere er innvandrere mens vi i Rogaland har mest å gjøre med flyktninger.

Hva er forskjellen?

Innvandrere kommer frivillig, flyktninger ufrivillig.… Read the rest “Fakta om flyktninger”

Hva er kultur? Hvordan takle fremmed kultur?

Vi trenger ikke forstå fremmed kultur, men vi må tenke nytt om hva som er norsk kultur og hvem vi har felles kultur med. Vi må vise folk respekt og kan ellers være helt likegyldige. Folk er forskjellige: Hvorfor bry seg?

(utdrag av et foredrag jeg holdt for Stavanger Boligbyggelag januar 2003)

Folk flest vil omgås med folk som er like dem selv eller ikke altfor fremmede.… Read the rest “Hva er kultur? Hvordan takle fremmed kultur?”

Hvilken kultur skal bevares? Minoritets- og etnopolitikk i Sameland

En stor del av problemene mellom majoritet og minoritet skyldes en realitetsfjern tankegang: Tankegangen om at menneskeheten er delt opp i forskjellige kulturer med eget språk, egen historie og tradisjon. Dette viser jeg i hovedoppgaven min som retter et kritisk søkelys på norsk minoritetspolitikk i Nordnorge og den samiske etnopolitiske bevegelsen.Read the rest “Hvilken kultur skal bevares? Minoritets- og etnopolitikk i Sameland”