Month: April 2003

ALCA / FTAA: Wenn Konzerne Staaten verklagen können

Wie genmanipulierte Lebensmittel exportieren, obwohl sie in anderen Ländern verboten sind? Kein Problem: Man errichtet das grösste Freihandelsgebiet der Welt.

First published: April 28, 2003

Minoritetsungdom: Kult å være ung og eksotisk?

Mens de godt voksne innvandrere fortsatt sliter på arbeidsmarkedet og andre områder klarer de unge seg bedre og bedre. ”På utdanningstoppen”, ”Ser lyst på framtida” , ”Bedre enn sitt rykte”, skriver journalister og forskere. Er det blitt kult å være ung og litt ”eksotisk”? Det er påfallende hvordan trenden har snudd. Tidligere leste vi om […]

First published: April 15, 2003

FTAA / ALCA : Verdens største frihandelsområde

Mer eksport og mer konkurranse. Mer makt til markedet og mindre statlig styring. Bort med høye tollsatser. Bort med nasjonale bestemmelser som miljøstandarder og arbeiderrettigheter hvis de er i veien for maksimering av profitt. Dette er programmet for FTAA eller Alca, verdens største frihandelsområde som skal omfatte 34 land og 800 millioner mennesker. Alle land […]

First published: April 6, 2003