ALCA / FTAA: Wenn Konzerne Staaten verklagen können

USA will weltweit grösstes Freihandelsgebiet errichten, skandinavische Gruppen unterstützen den Widerstand in Lateinamerika

Wie genmanipulierte Lebensmittel exportieren, obwohl sie in anderen Ländern verboten sind? Kein Problem: Man errichtet das grösste Freihandelsgebiet der Welt. Mehr Macht dem Markt und weniger staatlicher Einfluss. Fort mit nationalen Bestimmungen wie Umwelt- und Sozialstandards, wenn sie der Profitmaximierung im Weg stehen.Read the rest “ALCA / FTAA: Wenn Konzerne Staaten verklagen können”

Minoritetsungdom: Kult å være ung og eksotisk?

Mens de godt voksne innvandrere fortsatt sliter på arbeidsmarkedet og andre områder klarer de unge seg bedre og bedre. ”På utdanningstoppen”, ”Ser lyst på framtida” , ”Bedre enn sitt rykte”, skriver journalister og forskere. Er det blitt kult å være ung og litt ”eksotisk”?

Det er påfallende hvordan trenden har snudd.… Read the rest “Minoritetsungdom: Kult å være ung og eksotisk?”

FTAA / ALCA : Verdens største frihandelsområde

Mer eksport og mer konkurranse. Mer makt til markedet og mindre statlig styring. Bort med høye tollsatser. Bort med nasjonale bestemmelser som miljøstandarder og arbeiderrettigheter hvis de er i veien for maksimering av profitt. Dette er programmet for FTAA eller Alca, verdens største frihandelsområde som skal omfatte 34 land og 800 millioner mennesker.Read the rest “FTAA / ALCA : Verdens største frihandelsområde”