Month: October 2003

Å oppdra de voksne: Flyktningungdom som fredsbyggere

Flyktninger som bor i Norge er en glemt ressurs i fredsarbeid. Hvordan eksilungdom har bidratt med å gjenoppbygge Afghanistan var et tema på Globaliseringskonferansen 2003 i Oslo. Flyktninger blir ofte sett på som ofre, som svake og marginaliserte mennesker, som problem. Globaliseringskonferansen viste at det går an å tenke annerledes.

First published: October 31, 2003

Når engasjement er like ille som likegyldighet: Vesten og konflikten i Kongo

Hvordan kan det ha seg at Afrika framstår som et fattig kontinent når enkelte land som Kongo har nok vannkraft til å forsyne hele Afrika med strøm og nok dyrkbar jord til å brødfø hele kontinentet? Kongo er så stor som hele Vesteuropa, en tredjedel av USA og er åsted for verdens verste humanitære katastrofe. […]

First published: October 9, 2003