Epost og internett gjør det enklere å opprette fellesskap som ikke stopper ved nasjonale grenser. Sosialantropolog Monica Sydgård Berntsen undersøkte ett av disse fellesskapene – den norske greinen av den transnasjonale bevegelsen for en rettferdig globalisering – Attac.