Month: July 2007

Forskere som spioner?

Publisert i Utrop 11/2007 CIA og andre etterretningsorganisasjoner betaler antropologer for å “forske“ på muslimer. I militære fagtidsskrifter brukes uttrykk som “kulturbasert krig“ og “etnografisk etterretning“. Forskere som ytrer seg kritisk får trøbbel. Mange forskere er bekymret over ytrings- og forskningsfrihetens kår etter 9/11 – spesielt i USA og England. Ikke bare blir forskerne sterkere […]

First published: July 4, 2007