Month: June 2009

Annerledesantropologen: Om Marianne Gullestad

(opprinnelig skrevet for og publisert på culcom.uio.no i 2009) Mens andre antropologer dro til Papua New Guinea for å forske, tok hun bussen til Bergens forsteder. Mens andre studerte innvandrernes integrering, studerte hun majoritetsbefolkningens holdninger. På et symposium hedret forskere fra mange land en av Norges fremste intellektuelle, som døde 10.mars ifjor (2008) – Marianne […]

First published: June 3, 2009