Month: November 2011

Fra streik til revolusjon

Rabab El-Mahdi Arbeiderbevegelsens langvarige kamp for demokrati i Egypt blir fortsatt ignorert i Vesten, påpeker den egyptiske forskeren Rabab El-Mahdi.

First published: November 16, 2011