Month: November 2011

Fra streik til revolusjon

Arbeiderbevegelsens langvarige kamp for demokrati i Egypt blir fortsatt ignorert i Vesten, påpeker egyptisk forsker. Demonstrasjon på Tahrirplassen i Kairo. Foto: Lorenz Khazaleh (flickr) “Hvor er mennene? Kvinnene er her.” Med disse ropene satte tusenvis av kvinnelige tekstilarbeidere 7.desember 2006 startskuddet for Egypts mest omfattende streike- og protestbølge på 50 år. I dag protesterer egyptiske […]

First published: November 16, 2011