Uten bilen stanser halve Norge

53 prosent av den norske befolkningen bruker nesten ikke noe annet transportmiddel enn bil, viser ny rapport.

Av: TOR SANDBERG, Dagsavisen 15.09.2002

De mest innbitte bilbrukere, som altså utgjør over halvparten av befolkningen, foretar bare én til tre reiser i måneden med noe annet transportmiddel enn bilen, ifølge analysen fra Transportøkonomisk institutt (TØI). De mange «autofile» nærmer seg dermed nesten aldri en sykkel, en buss, en trikk eller noe annet transportmiddel.

FÅ RENE MILJØVENNER

Utgangspunktet for TØIs konklusjoner er Norsk Gallups Forbruker- og mediaundersøkelse for 1999/2000. TØIs analyse omfatter 11.000 personer over 18 år fra hele landet, som deltok i denne undersøkelsen.

Resultatene avdekker ikke bare at mange lider av stor bilavhengighet, men også at de som utelukkende velger miljø- og helsevennlige transportmidler er i klart mindretall:

4 prosent reiser kollektivt minst én gang i uka.

2 prosent sykler minst én gang i uka.

Begge disse gruppene bruker ikke noen andre transportmidler mer enn én til tre ganger i måneden.

FLERE MULTIBRUKERE

Andelen som bruker flere transportmidler, er stort sett høyere:

2 prosent bruker kollektivtransport og sykkel minst én gang i uka og bil én til tre ganger i måneden.

9 prosent bruker bil og kollektivtransport minst én gang i uka og sykkel én til tre ganger i måneden.

21 prosent bruker bil og sykkel minst én gang i uka og kollektivtransport én til tre ganger i måneden.

Gruppen som TØI omtaler som «multibrukere», dem som bruker både bil, kollektivtransport og sykkel minst én gang i uka, er ikke stor. Bare 5 prosent veksler ofte mellom mange typer transportmidler.

HOLDER SEG HJEMME

TØIs analyse viser også at det er en del mennesker her til lands som nesten aldri drar noe sted, hvis de da ikke bruker beina for å forflytte seg:

4 prosent av de spurte sier at de ikke bruker noen transportmidler mer enn én til tre ganger i måneden

Hvis vi summerer alle disse prosentene, vil vi mangle 53 på å få 100. Resten utgjøres av dem som TØI omtaler som rene høybrukere og rene lavbrukere av bil:

50 prosent bruker bil mer enn tre-fire ganger i uka og bruker ikke noen andre transportmidler mer enn en til tre ganger i måneden.

3 prosent bruker bil minst én til to ganger i uka, og ikke noe annet transportmiddel mer enn én til tre ganger i måneden.

88 PROSENT BILBRUKERE

- Vi ser at bilen er det transportmiddel som brukes mest, oppsummerer forfatter av rapporten, Susanne Nordbakke.

- 88 prosent av befolkningen bruker enten bare bil eller bil i kombinasjon med andre transportmidler. Tilsvarende tall for kollektivtransport er 20 prosent. 37 prosent bruker flere transportmidler.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article978741.ece