utskriftsversjonRegjeringens dialogkonferanse om bedre integrering (2): medias rolle

Må utfordre våre synspunkter

Mye tradisjonell mediekritikk fikk Harald Stanghelle fra Aftenposten og Hong Phang fra Dagsavisen høre fra deltakerne på regjeringens dialogkonferanse. – Ikke noe nytt, sa en journalist fra Stavanger Aftenblad. Betyr det at mediene ikke reagerer på kritikk?

”Medias rolle i integreringsprosessen” var en av seks arbeidsgrupper som møttes etter innlegg av bl.a. Kjell Magne Bondevik, Erna Solberg og Loveleen Kumar. Det ble først og fremst kritisert at det er for mye negativt omtale av innvandrere og flyktninger. En kom fram til at en årsak er at det er et ”yrkessykdom” at negative nyheter heller får spalteplass enn positive. Luis Gutierrez fra Tropisk Danseklubb fortalte om klubbens årlige danseparade med over 3000 deltakere fra alle mulige land og at hele klubbens flerkulturelle arbeid ikke ble dekket av media selv om de er blitt invitert. En annen årsak er at innvandrere ikke er aktive nok, sa Hong Phang.

Hvor ukjent kulturarbeidet av innvandrerorganisasjonene blant folk flest og media er var også tema på Kulturrådets konferanse om kulturelt mangfold i Drammen dagen etter. Erling Lae, byrådsleder i Oslo kommune, nevnte mønstringer av tamiler og vietnamesere og et omfattende Sikh idrettsfestival i Oslo: ”Der skulle pressen ha vært!”

Kanskje mangler det nysgjerrighet og vilje til å utfordre våre synspunkter. En deltaker fortalte om en reportasje hun laget om somaliere i Norge som er kjent for å være ”nederst på rangstigen” når det gjelder deltakelse i samfunns- og arbeidslivet og kvinners rettigheter. Hun overrasket bl.a. med portretter av en som har eksamen fra BI og en kvinne som har avtjent militærtjenesten.

Likevel: Det har skjedd en positiv utvikling. I flere redaksjoner jobber det nå journalister med innvandrerbakgrunn. Harald Stanghelle fortalte nok at de fleste av dem er ansatt som vikar. Det spørs om kontraktene kommer til å bli fornyet pga av nedbemanningen i media: - På kort sikt er jeg pessimistisk, sa han. - Men jeg er optimistisk på lang sikt.

Debatten dreide seg egentlig bare om hvordan innvandrere i Norge blir presentert i media i Norge. For meg var debatten derfor typisk norsk. Jeg mente at det trengs en forståelse av det som foregår i verden og kritiserte den fattigslige dekningen av utenrikshendelser. Det er lett å kritisere ”flyktningestømmen” til Norge når en ikke vet om tragediene i Tsjetsjenia, Aceh eller Etiopia. Nyheter er blitt en vare, det blir bare servert det som folk vil ha. Jeg sa at jeg var uenig med Erna Solberg som mente at det offentlige ikke hadde noe ansvar på dette området. For å hindre en enda sterkere tabloidisering og for å sikre mangfold er det viktig at dagens ordning med pressestøtte opprettholdes.

Lorenz Khazaleh, 8. oktober 2002

:MENY:


«startside

» flyktninger og flerkulturelt samfunn - oversikt

» antropologi.info - antropologi - side

skriv kommentar / gjestebok
:LES MER:


»Konferanserapport del 3: Hvordan få til holdningendring?

Konkurranse viktigere enn mangfold? (om pressestøtten, egen tekst)

Innvandrere og fremmedfrykt i pressen (Norges Journalistlag, 14.3.03)

Media skaper enkle bilder av «de andre» (Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen har våget seg ut i upløyd mark med sin bok «Å se verden fra et annet sted». Gjennom flere essays forsøker de å utforske norske mediers forhold til «oss» og» de andre» - Dagsavisen, 23.4.04)

- Skjev mediedekning av minoriteter (Forsker Elisabeth Eide mener at mediene gir et feil bilde gjennom sin dekning av minoriteter. Omtalen er som regel knyttet til kriminalitet og konflikt, og minoriteter får i liten grad anledning til å tale sin egen sak i allmenne spørsmål - utrop.no, 25.3.04)

Kun 17 innvandrere i Oslo-medier (Hver femte innbygger i Oslo er innvandrer, men Oslos mediebedrifter sysselsetter kun 17 journalister med innvandringsbakgrunn - utrop.no, 4.5.04)

Journalister har mye å lære (utrop.no, 18.09.02)

Stereotyper påverkar nyhetsvärdering (Bråkiga typer i färgglad kolt. Fördomar och dålig faktakoll. Nyhetsrapporteringen om samer har länge vilat på stereotyper. Så är det än, menar en del. Andra ser förändring växa fram, Josef el Mahdi på quickresponse.nu, 3.10.03)