Friendica culcom | lorenzk.com

lorenzk.com

Category: culcom

Her skal jeg legge ut noen av tekstene jeg skrev for forskningsprogrammet Culcom (Kulturell kompleksitet i det nye Norge) ved Universitetet i Oslo mellom 2004 og 2011. Culcom-nettsiden er dessverre ikke lenger i live.

Globalisering: Henger retten med i tiden?

Opprinnelig publisert på culcom.uio.no, 20.4.2011 Flere og flere mennesker lever et transnasjonalt liv. Likevel forfekter lovgivningen idealet om den homogene nasjonalstaten. En tverrfaglig antologi viser hvordan migranter, nettbrukere, advokatselskaper og barnløse par tar…

Annerledesantropologen: Om Marianne Gullestad

Marianne Gullestad Mens andre antropologer dro til Papua New Guinea for å forske, tok hun bussen til Bergens forsteder. Mens andre studerte innvandrernes integrering, studerte hun majoritetsbefolkningens holdninger. Få samfunnsforskere har vært så flinke til å gå i dialog med offentligheten.