lorenzk.com
norsk | deutsch | english

Tekster om antropologi, Nord-Sør, miljø og globalisering.

Hovedoppgaven min | Flerkulturelt | Globalisering | Miljø | Bilder | Gjestebok | Kontakt


December 4, 2002

Hvor er alternativene?

1200 diskuterer verdensøkonomi på Globaliseringskonferansen 2002 i Oslo

Selv om bare få visste det: Fra 28.11.-1.12.02 var noen av de mest kjente forskere og aktivister i bevegelsen for en mer rettferdig globalisering samlet i Oslo. Rundt 1200 politisk interesserte – en stor del av dem i 20årene – diskuterte på Globaliseringskonferansen om privatisering, biologisk mangfold, rettferdig handel, menneskerettigheter etter 11.september, genmat og om alternativene til konsernstyrt globalisering. Det er imponerende hva attac og andre organisajoner har fått til.


November 6, 2002

Nynazister i Norge: Sin egen verste fiende

Etter Holmlia-drapet har det skjedd en klimaendring blant høyreekstreme og nynazister. Det har alltid vært et lite miljø i Norge når en sammenligner det med Sverige og andre europeiske land. – Norske høyreekstremister har alltid vært sin egen verste fiende. Det sa forsker Henrik Lunde fra Antirasistisk senter i et foredrag i Internasjonalt Hus i Stavanger.


October 16, 2002

Grunnløse asylsøkere?

48% av nordmennene mener ifølge TV2 at Norge tar imot for mange flyktninger. Jostein Zazzera fra Norges største parti mener at Stavanger ikke skal bosette de 157 flyktninger som de hadde avtalt med UDI fordi de ikke var ”skikkelige flyktninger”: De fikk bare opphold på humanitært grunnlag. – Jo rikere vi er, jo mer isolerer vi oss, skrev George Monbiot nylig i den engelske avisen The Guardian.


October 13, 2002

Konkurranse viktigere enn mangfold?

Nå skjer det igjen: Som hvert år når statsbudsjettet diskuteres går høyrekreftene til angrep mot den statlige pressestøtten. Hvis de får igjennom ennå større kutt enn tidligere kommer det norske medielandskapet til å bli ennå mer ensrettet enn det allerede er.


October 8, 2002

Positive tiltak, takk!

Hvordan få til holdningsendring?

Handlingsplaner som Regjeringen la fram i sommer skader mer enn hjelper når de konsenterer seg på tiltak mot noe (rasisme) og ikke for noe og foreslår først og fremst straffetiltak, for eksempel mot utesteder som stenger ut mørkhudede. Det som trengs er positive tiltak, som for eksempel utveksling av ungdom og voksne med vennskapskommuner.


Må utfordre våre synspunkter

Regjeringens dialogkonferanse om bedre integrering (2): medias rolle

Mye tradisjonell mediekritikk fikk Harald Stanghelle fra Aftenposten og Hong Phang fra Dagsavisen høre fra deltakerne på regjeringens dialogkonferanse. – Ikke noe nytt, sa en journalist fra Stavanger Aftenblad. Betyr det at mediene ikke reagerer på kritikk?


Det må være lov å være annerledes

To konferanser og (for) mye snakk om ”det flerkulturelle” (del 1)

Hvorfor snakker en så mye om det flerkulturelle nå for tida? Hvorfor tenker nordmenn bare på utlendinger når det er snakk om integrasjon? Avskaff handlingsplaner mot rasisme og diskriminering! Det var noen av tankene som fulgte meg hjem fra Regjeringens dialogkonferanse for bedre integrering i Oslo og Kulturrådets konferanse om kulturelt mangfold i Drammen.


October 1, 2002

Oppskriften til suksess er enkel

Kollektivtrafikk: Hva gjør Sveits annerledes enn Norge?

rhätische bahn
Det går alltid et tog i Sveits

En diskuterer mye om kollektivtransport for tida. Ingen er fornøyd med tilbudet, de fleste foretrekker bilen. Som tysker er jeg også oppdratt til at en bil, det må du ha. Tyskere elsker biler minst like mye som nordmenn. På universitetet var mangelen på parkeringsplasser det som opptok studentene mest… Så flyttet jeg et steinkast over grensen til Basel i Sveits. Og der var alt annerledes.


July 30, 2002

Kvalifisering av flyktninger og nordmenn

Endelig på vei til helhetlig flyktningarbeid?

29 kommuner har avsluttet et vellykket forsøksprosjekt. De har innført et introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger der flyktninger blir sett på som ressurs og får lønn istedenfor sosialhjelp. Flyktninger gjennomgår et to-årig program som vil legge forholdene til rette slik at flyktninger får bruke kompetansen sin i Norge og integrere seg raskere i norsk samfunns- og arbeidsliv. Ordningen blir obligatorisk for alle kommuner fra september 2004. Det har Stortinget vedtatt i juni 2003. Uavhengig av prøveprosjektet er lignende ordninger innført i mer enn 70 kommuner.


July 28, 2002

For en rettferdig globalisering

En bok om fenomenet Attac av Sten Inge Jørgensen

Økonomien er globalisert, men ikke politikken. Attac trenger seg inn i dette vakuumet som fraværet av politisk styring av globalisering har skapt. Attacs suksess avhenger av medlemmenes evne til å samarbeide med politiske motstandere. Det skriver Morgenblad-journalist Sten Inge Jørgensen i boka “Attac og globaliseringen”.


July 16, 2002

Idrett og integrasjon: Innvandrerforeldre må på banen

Jeg kom nettopp hjem fra en tur på fjellet. Igjen ble jeg overrasket over hvor annerledes nordmenn der er, spesielt på hytta. Plutselig snakker de med oss fremmede og deler maten med oss. Idretten og friluftslivet er ofte blitt veldig positivt omtalt som arenaer for integrering av innvandrere. Men hvorfor er ikke innvandrere med i norske lag og foreninger? Er ikke idrett og friluftsliv noe universelt?


July 10, 2002

Med buss, båt og tog til fjellet?

Fredag kveld, det skal være fint vær imorgen. Jeg er ny i Rogaland og har nettopp meldt meg inn i Stavanger turistforening. Det er opplagt hva jeg skal gjøre i morgen. I STF-brosjyren anbefaler de å bruke kollektivtrafikk for å slippe å komme tilbake til utgangspunktet. Jeg, som uansett har valgt å leve uten bil, holder på å finne forbindelsene. Det var det jeg var opptatt av de siste to timene. Minst!


– Individer blir kokt bort i systemet

Vanskelig godkjenning av utenlandsk utdanning

Jeg har nettopp lest ferdig en undersøkelse som konkluderte med at godkjenning av utenlandsk utdannelse er en altfor tungvint byråkratisk prosess som ingen har full oversikt over. Nå har jeg prøvd og ringt rundt for å skaffe meg informasjon selv – og må trekke samme konklusjon.


July 8, 2002

– Den dypeste kilde til lys i livet

Tilbakevending som nytt perspektiv i flyktningarbeid

Mange flyktninger lever i et dilemma. De føler kravet om å integrere seg i Norge og samtidig lengter de tilbake til hjemlandet. Men ikke før i midten av 90-tallet har tilbakevending blitt et tema i norsk flyktningpolitikk. Holdningen var at flyktninger som fikk opphold, skulle integreres. Nå blir tilbakevending og integrering sett på som to sider av samme sak. – Drømmen om tilbakevending er blitt for meg en av de dypeste kildene til lys i livet, skriver Sonia Magdalena Gonnet fra Uruguay.


July 4, 2002

– Må gjenvinne kontroll

Mellom 15 og 20% av flyktningene som kommer til Norge har vært utsatt for tortur. Mange flyktninger er traumatiserte. For å komme seg videre, trenger de struktur, de må gjenvinne kontroll over eget liv. Men norsk flyktningpolitikk og organiseringen av hjelpeapparatet legger hindringer i veien for at disse behovene kan fylles. Det skriver Marit Borchgrevink fra Psykososialt senter for flyktninger i Oslo.


March 29, 2002

Det finnes alltid mer enn to sider

Kunsten å føre en dialog

Om det gjelder innvandringspolitikken, statsbudsjettet eller krigen mot Irak: Mange diskusjoner og debatter er meningsløse fordi folk snakker mot hverandre og ikke med hverandre. Kanskje, tenker jeg, skulle vi alle få obligatorisk opplæring i kunsten i å føre en dialog. – Dialog er et enkelt men lite brukt middel. Den kan forebygge krig og kan skape fred mellom mennesker som har ført krig mot hverandre, sa Steinar Bryn, rektor på Nansenskolen på et foredrag i Sola.


February 26, 2002

Aceh

Aceh er den nordligste provinsen i Indonesia og ligger noen få grader nord for ekvatoren på øya Sumatra. I det indre er det mer enn 3000 m høye fjell og dsjungelområder der du kan treffe på gorillaer, tigre og elefanter. Provinsen med drøye 4,5 millioner innbyggere er den “mest muslimske” i Indonesia og det er blitt innført islamsk lov.


23 queries. 0.122 seconds. Powered by WordPress